Vind mijn traject Vind mijn traject

De RAVeL herkennen

De RAVeL wordt officieel als volgt gedefinieerd (Besluit van de Waalse Regering van 30 januari 2014): "De rijstroken die uitsluitend openstaan voor niet-gemotoriseerde gebruikers zoals fietsers, voetgangers en ruiters, met voldoende breedte, helling en verharding om een veilig gebruik van elke gebruiker te garanderen, wat zijn capaciteiten ook zijn. De RAVeL’s lopen over oude spoorlijnen of jaagpaden langs rivieren en kanalen. Ofwel worden er bestaande wegen gebruikt of er worden nieuwe aangelegd. Samen vormen de ‘Réseau Autonome des VoieLentes ou dénommé RAVeL’ ".


R voor Réseau (netwerk)

Het concept van een netwerk is een essentieel element bij de RAVeL. Men heeft als doel verschillende routes met elkaar te verbinden om uiteindelijk het hele Waalse grondgebied te bestrijken. De RAVeL sluit aan bij de twee andere wegennetten van Wallonië die door het Waals Gewest beheerd worden: de autosnelwegen en de gewestwegen.

 

A voor Autonoom

 

Een van de belangrijkste kenmerken van de RAVeL is de fysieke autonomie ten opzichte van andere wegennetten. De RAVeL-wegen bevinden zich, los van de plaatsen waar men moet oversteken, in hun eigen bedding. Gemotoriseerd verkeer is er niet toegelaten.

 

 

Ve voor Voies (wegen)

De RAVeL vind je voornamelijk op servicewegen langs rivieren en kanalen (gekend als jaagpaden) en op oude spoorlijnen. Dit zijn openbare wegen, die vallen onder de Wegcode

 

 

 

L pour Lentes

De RAVeL is voorbehouden aan langzame weggebruikers, dus niet-gemotoriseerde gebruikers. Dit zijn voornamelijk voetgangers, waaronder personen met beperkte mobiliteit, fietsers, skaters of ruiters indien de omstandigheden dit toelaten. De snelheid is beperkt tot maximaal 30 km/u. Elektrische fietsen zijn toegestaan op voorwaarde dat de elektrische hulpmotor een maximaal continu nominaal vermogen heeft van 0,25 kW, waarvan de stroomvoorziening geleidelijk wordt verminderd en definitief onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder als de bestuurder stopt met trappen.


In andere landen wordt er meestal gesproken over ‘groene rijstroken’ om autonome wegen aan te duiden die gereserveerd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. De RAVeL bestaat uit groene rijstroken, maar er kan niet worden gezegd dat alle groene rijstroken in het Waals Gewest deel uitmaken van de RAVeL. Alleen de groene rijstroken die door het Waals Gewest worden beheerd, worden in het RAVeL geïntegreerd.


frisepicto