Vind mijn traject Vind mijn traject

De verschillende geleende wegennetten

De RAVeL, ideaal voor families

De RAVeL, Autonoom Netwerk van Trage Wegen in Wallonië, bestaat uit wegen die uitsluitend bestemd zijn voor niet-gemotoriseerde gebruikers zoals voetgangers, personen met beperkte mobiliteit, fietsers, ruiters en rolschaatsers. Omdat de RAVeL hoofdzakelijk gebruik maakt van jaagpaden en oude spoorlijnen zonder gemotoriseerd verkeer, kunnen de gebruikers op beide oren slapen. Los van hun capaciteiten, garandeert de RAVeL veilige en comfortabele wegen, met een klein hellingspercentage.  De groene wegen zijn aangelegd op jaagpaden en oude spoorlijnen. De RAVeL bestaat uit meer dan 45 uitgestippelde routes. Een ideaal familie-uitstapje, op de fiets, te paard of op skeelers. Of een onvergetelijke wandeling...

Onderstaande verkeersborden geven het begin en het einde van een RAVeL aan.

 

 

Buiten Wallonië heeft men het dikwijls over ‘groene wegen’ ("greenways" in het Engels) om autonome routes aan te duiden die gereserveerd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer.

De 1.500 kilometers wegen waaruit de RAVeL bestaat, worden beheerd door het Waals Gewest (Service Public de Wallonie). Naast de RAVeL zijn er nog vele andere groene routes in Wallonië waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn.

Zie de algemene kaart van de RAVeL en de groene wegen in pdf


Verbindingen op gedeelde wegen and internationale en regionale fietsroutes

Het is niet altijd mogelijk om op oude spoorlijnen en tot RAVeL omgebouwde jaagpaden een volledige route af te leggen. Om een parcours te vervolledigen, is het soms nodig om een verbinding te maken. We streven ernaar om deze verbindingen zoveel mogelijk op wegen met weinig autoverkeer, trage wegen of wegen met fietspaden te laten verlopen. Als er geen andere alternatieven zijn, gebeurt het dat deze verbindingen soms over wegen met veel autoverkeer verlopen of op onverharde wegen of steilere hellingen. Deze zijn bedoeld voor ervaren fietsers en vereisen grote voorzichtigheid. 

 

 

  • Op de interactieve kaart van onze website, worden de bewegwijzerde verbindingen aangeduid met een oranje lijn. Als er geen bewegwijzering is, worden de verbindingen gesuggereerd in een ondergebroken oranje lijn.

 

De routes (trajecten voor fietsers) bestaan uit RAVeL’s en verbindingen. Bekijk de algemene kaart met internationale en regionale routes in Wallonië in pdf-formaat.


frisepicto