Vind mijn traject Vind mijn traject

De Frameries à Hornu (Quaregnon) (stap 3)

Familial
Familie
Lengte (in km)
8 km
 cavalier  pmr

De RAVeL van Lijn 98C is een boeiende route: jonge ouders leren er hun kinderen fietsen, er wordt gezellig gewandeld, liefhebbers van petanque gooien er een balletje onder het kritische oog van een paar toeschouwers, een drankje in de hand....

Deze oude spoorlijn, die ooit de verschillende steenkoolmijnen met elkaar verbond, heeft zijn nieuwe roeping gevonden. Het is een heerlijke plek om het hart van de Borinage te ontdekken. Dankzij de VZW ‘Blanc Murmure’ is het nu ook een artistiek parcours geworden tussen twee grote musea, de PASS en de site van Grand-Hornu.

In het kader van Bergen 2015 heeft de CED (Centre d'Expression et de Créativité) ‘Blanc Murmure’ inderdaad nieuw leven geblazen in de RAVeL van Lijn 98C. Het was een omvangrijk project, zowel op artistiek als op cultureel vlak. Er werden 250 bewoners (kinderen, jongeren en volwassenen) gemobiliseerd. Het project resulteerde in de installatie van 11 originele werken, waaronder een reusachtige worm als rustplaats, grappige pictogrammen, een spel van schermen in mijngalerijen rond de figuur van Marios Bros, een "boom met koffers" die doet denken aan immigratie, gekleurde paarden die refereren naar de koolmijnen,…

Details

De route: RAVeL Lijn 98C in eigen bedding

Aard van de weg: meestal glad (afwisselend asfalt en beton)

Hoogteverschillen: geen

Bewegwijzering: de route is volledig bewegwijzerd

Veiligheid en voorzorgsmaatregelen: wees voorzichtig op kruispunten.

Waarschuwingen
Praktische informatie

Rustzones: verschillende

Kaart van de stap
frisepicto